1. home
  2. Calitatea siguranța alimentului - PENNY.

Calitatea și siguranța alimentului

Ne străduim în fiecare zi să punem la dispozitia clientilor produse de înaltă calitate și la prețuri accesibile. Pentru noi, calitatea este un proces construit pe principii solide și îmbunătățire continuă.

Pentru a garanta siguranța și calitatea produselor marcă proprie pe care le comercializăm, am dezvoltat un sistem strict de control al calității, care începe din etapa de dezvoltare a produsului și selectare a furnizorilor, până la control și monitorizare produse, tratare si gestionare reclamații și retrageri produse, asigurarea respectării cerințelor de igienă și siguranța alimentului în punctele noastre de lucru.

Dezvoltarea produselor și selectarea furnizorilor

Pentru dezvoltarea produselor marcă proprie există o strânsă colaborare între departamentele Achizitii, Marketing și Managementul Calității în vederea definirii criteriilor care să satisfacă cerințele clientilor noștri. Pentru aceasta, se iau în considerare rezultatele studiilor de piață, se fac verificari comparative privind compoziția produselor similare din piață, verificari ale caracteriticilor senzoriale ale produselor (aspect, consistență, miros, gust) și ale posibilităților de ambalare. 

Pentru o garantare maximă a calității și siguranței produselor, toate locațiile unde se fabrică articolele noastre marcă proprie trebuie să respecte cerințele de certificare definite de REWE. Astfel, acordăm o atenție deosebită unităților certificate conform standardelor IFS (International Featured Standard).

În vederea procesului de selecție a furnizorilor, compoziția produselor este evaluată în vederea verificării respectării cerințelor REWE, iar probele de produs sunt evaluate senzorial, prin degustări în orb.

În plus față de cerințele de certificare, toți furnizorii selectați sunt supusi unor audituri ne-anunțate în vederea asigurării ca sunt îndeplinite cerințele  de igienă, siguranța alimentului și bune practici de producție, dar și standardele REWE. 

Astfel, colaborăm cu furnizori care împărtășesc abordarea noastră fără compromisuri  în ceea ce privește calitatea și siguranța produselor. 

Respectarea cerințelor de certificare ale unităților de productie, ale cerințelor privind compoziția și calitatea produselor, sunt criterii esențiale pentru demararea colaborării cu orice furnizor nou de articole marcă proprie.


Control și monitorizare produse

Înainte de a pune pe piață orice produs marcă proprie, experții din cadrul dep. Managementul Calității și furnizorii  stabilesc împreună informațiile de etichetare, astfel încât acestea să fie cât mai clare, simple și usor de înțeles. Acordăm o atenție deosebită prezentării cât mai concise a informațiilor privind caracteristicile nutriționale care să permită consumatorilor, inclusiv celor care urmează un regim alimentar special, să aleagă în cunoștință de cauză. 


Pentru toate produsele marcă proprie sunt stabilite specificații de produs în care sunt definite cerințele de calitate ce trebuie respectate de furnizor pe întreaga durată a colaborării.

 Verificarea respectării cerințelor de calitate, dar și a celor de siguranță alimentară, se face periodic prin analizarea produselor la laboratoare independente, autorizate și certificate. Tipul și frecvența controalelor analitice (analize fizico-chimice, microbiologice, toxicologice, senzoriale ) sunt stabilite de dep. Managementul Calității în baza unei analize de risc, planul de inspecție fiind supus unei actualizări continue.

Pentru asigurarea menținerii unui nivel constant a calității produselor, specialiștii nostri efectuează  periodic și verificări senzoriale (degustări).


Igiena și siguranța alimentului

Magazinele Penny. sunt o destinație preferată de cumpărături pentru milioane de clienți în fiecare zi, clienți care așteaptă să găsească o ofertă de produse proaspete și de înaltă calitate.

Magazinele noastre sunt interfața pentru interacțiunea cu clienții astfel că măsurile de asigurare a igienei și siguranței alimentului sunt de importanță deosebită pentru noi.

Ne desfasurăm activitatea în spiritul respectării standardelor de calitate și de siguranță a alimentului, în conformitate cu legislația și reglementările în vigoare și suntem în dialog permanent cu clienții, furnizorii, angajații și autoritățile.

Atât la nivelul magazinelor, dar și al depozitelor care le deservesc, avem  implementat, menținut și îmbunătățit continuu un sistem de management al siguranței alimentului, bazat pe principiile HACCP, documentat prin manuale care servesc drept referință pentru colegii nostri.  Toți angajații beneficiază de un program de  instruire periodică cu privire la măsurile de calitate, igienă și siguranță alimentară. Conformitatea cu legislația și cerințele interne ale companiei este  verificată prin controale periodice, neaunțate ale tuturor punctelor de lucru, asigurând astfel un proces continuu de evaluare și îmbunătațire.

Legume și fructe proaspete în fiecare zi!

Fructele și legumele stau la baza unei diete sănătoase și echilibrate,  reprezentand cea mai importantă sursă de vitamine și minerale de care organismul are nevoie. 

În orice moment al anului, oferim produse sezoniere în magazinele noastre pentru a asigura o dietă variată și de calitate pentru întreaga familie. 

Pentru a asigura  prospețimea și calitatea legumelor și fructelor, acestea sunt verificate la livrarea în depozitele noastre, înainte de a ajunge la magazin, prin inspecții  vizuale efectuate de specialiști instruiți periodic.

Odată ajunse în magazinele Penny., legumele si fructele sunt inspectate în timpul zilei la fiecare 2 ore pentru a ne asigura ca avem la raft doar produse proaspete și sănătoase. 

Respectarea cerințelor privind conținutul de reziduuri de pesticide și de contaminanți este în atenția noastră prin efectuarea de analize periodice la institute independente, specializate și acreditate.

Suntem în permanentă comunicare cu furnizorii noștri și colaborăm cu aceștia pentru oferirea unui numar cât mai mare de produse provenite din culturi certificate conform unor standarde specifice de management al calităţii pentru fructe şi legume.  Dorim astfel să ne asigurăm că sunt respectate cerințe pentru trasabilitatea produselor,  standardele de igienă și siguranță alimentară, reducerea utilizării produselor fitosanitare.

Carne proaspătă în fiecare zi, de la animale născute, crescute și sacrificate în România!

Gustul și prospețimea cărnii românești este asigurată prin parteneriate cu furnizori din România, certificați conform standardelor IFS. Efectuam inspecții neanunțate ale unităților de producție pentru a ne asigura că standardele companiei privind calitatea cărnii sunt respectate.

Toate produsele de carne proaspătă de porc, vita, pui sunt verificate intensiv la intrarea în depozitele noastre centrale, începand cu inspectarea temperaturii produselor, continuând cu inspecții vizuale pentru asigurarea respectării cerințelor de igienă și a standardelor interne, cât și verificări ale prospețimii cu ajutorul unor aparate performante de determinare a pH-ului. În plus, efectuăm periodic controale analitice (analize fizico-chimice, microbiologice, senzoriale) la laboratoare independente, autorizate și certificate. 

Controlul strict al lanțului de termic, de la intrarea în depozite și până la expunerea pe rafturile magazinelor Penny., garantează prospețimea optimă și durata de valabilitate a produselor.

Pentru a nu rupe lanțul de răcire, recomandăm clienților utilizarea pungilor termoizolante pentru transport, în special în perioadele călduroase. Când ajungem acasă, depozităm imediat carnea în frigider, pâna la prepararea termică.


Rechemare produse

Siguranța consumatorilor este prioritatea noastră principală!

În cadrul companiei sunt implementate standarde stricte și efectuăm periodic controale ale produselor noastre marci proprii pentru a ne asigura ca sunt respectate standardele de calitate stabilite si cerințele de siguranță alimentară. În situatiile în care descoperim orice problemă care poate afecta sănătatea și siguranța consumatorilor, luam imediat masuri eficiente de eliminare a produsului de la vânzare și de informare a clienților.


Campanie Garanții

Garantăm pentru confortul tău!


Detalii aici >>