1. home
  2. Expansiune

Împreună dezvoltăm rețeaua PENNY

Suntem într-un program continuu de expansiune atât în România cât și în alte țări europene, așa că ne dorim să creștem numărul magazinelor noastre în toată țara alături de partenerii noștri de afaceri.

Indiferent că ești investitor, vânzător cu amănuntul, proprietar sau chiriaș, PENNY este partenerul perfect, de încredere și cu o vastă experiență în domeniul imobiliar.

Căutăm terenuri care să corespundă următoarelor criterii:

  • Să fie amplasate în oraşe cu peste 10.000 de locuitori
  • Terenuri cu suprafaţa de peste 4.000 m2
  • Locaţii cu deschidere stradală generoasă şi infrastructură rutieră
  • Spații comerciale cu surpafață utilă la parter de cel puțin 1000mp care dispun de locuri de parcare
  • Vizibilitate mare (zone cu trafic intens sau densitate mare a populației)
  • Proximitatea faţă de alți retaileri nu reprezintă un impediment


Pentru informaţii suplimentare, te rugăm să ne contactezi la:

Adresa de mail: expansiune@penny.ro
Telefon: 0372.641.844

REWE România SRL
Ștefăneștii de Jos, Str. Bușteni, nr. 7, 077175, Județul Ilfov

ANUNȚ PUBLIC

REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMÂNIA S.R.L., titular al PUZ – CONSTRUIRE SUPERMARKET ȘI MAGAZIN PRODUSE DIN CARNE ȘI BRÂNZETURI, (ACCESE AUTO ȘI PIETONALE, TROTUARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, RECLAME PE FAȚADĂ ȘI ÎN PARCARE, PILON PUBLICITAR LUMINOS, ÎMPREJMUIRE PERIMETRALĂ, BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, ORGANIZARE ȘANTIER) ȘI ZONĂ SERVICII, amplasat în Mun. Iași, Str. Rampei, nr. 9 A, Jud. Iași,

          anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu.


          Prima versiune a proiectului de plan/program propus poate fi consultată la sediul APM Iași – Str. Calea Chișinăului, nr. 43, în zilele de luni-joi (orele 08:00 - 16:30) și vineri (orele 08:00 – 14:00).

          Observațiile publicului se primesc la sediul APM Iași – Calea Chișinăului, nr. 43, Iași, în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anunțului.


ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

07.03.2022


S.C. REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA S.R.L.
anunţă publicul interesat asupra luării de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila a deciziei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului: proiectului  “Demolare C1, C2, C3, C4 și construire Magazin Penny Market, regim de înălțime parter, accese auto și pietonale, amenajări exterioare, împrejmuire, post trafo, totem, branșament utilități, organizare de șantier”, propus a fi amplasat în jud.Brăila, orașul Însurăței, strada Șoseaua Brăilei, nr.16 – 16A, nu se va supune evaluării impactului asupra mediului și nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din mun.Brăila,  B-dul Independenței, nr.16, bl.B5, în zilele lucrătoare între orele 9,00 – 13,00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro- secțiunea  Reglementări / Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

11.01.2021


REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA SRL
 anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta in cadrul  procedurii de evaluare a impactului asupra mediului:

NU ESTE NECESARA EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI pentru proiectul:

 ,, Construire magazine “Penny Market” și magazin cu produse din carne și brânzeturi parter, accese auto, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame pe fațade și parcare, totem publicitar, împrejmuire, branșamente la utilități, montare post trafo, organizare de șantier”, propus a fi amplasat in judetul Constanta, comuna Cumpana, str. Nucilor, nr.45,

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, din municipiul Constanta, str. Unirii nr.23, Bl. B5, in zilele de luni pana vineri, intre orele 9.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmct.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta.

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

(titularul proiectului)

BOOR BRANKO-FLAMING anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: 
NU ESTE NECESARA EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI pentru proiectul:
"Construire magazine "Penny Market" și magazin cu produse din carne și brânzeturi parter, accese auto, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame pe fațade și parcare, totem publicitar, împrejmuire, branșamente la utilități, montare post trafo, organizare de șantier", propus a fi amplasat in judetul Constanta, comuna Valul lui Traian, Calea Dobrogei, nr.34.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, din municipiul Constanta, str. Unirii nr.23, Bl. B5, in zilele de luni pana vineri, intre orele 9.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmct.anpm.ro 

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta.

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMÂNIA SRL anunta publicul interesat asupra luarii de catre Agentia pentru Protectia Mediului Braila a deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul "Construire spațiu comercial și magazin cu produse din carne și brânzeturi parter, accese auto și pietonale, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame pe fațade și parcare, totem publicitar, împrejmuire, branșamente la utilități, organizare de șantier, amenajare drum acces", amplasat in judetul Braila, Orasul Ianca, Calea Brailei, nr.9A, T39, P300/2, LOT 2, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila din municipiul Braila, Bd. Independentei nr.16, Bl. B5, in zilele lucratoare, intre orele 9.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro – sectiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Braila.

ANUNT PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMÂNIA SRL

REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMÂNIA SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de ernitere a acordului de mediu pentru proiectul:

"CONSTRUIRE MAGAZIN "PENNY MARKET" SI MAGAZIN CU PRODUSE DIN CARNE SI BRANZETURI PARTER, ACCESURI AUTO, AMENAJARI EXTERIOARE, SISTEMATIZARE VERTICALA, RECLAME PE FATADE SI PARCARE, TOTEM PUBLICITAR, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE LA UTILITATI, MONTARE POST TRAFO, ORGANIZARE DE SANTIER", amplasat in CALEA BUCURESTI, NR. 28, ORAS FIERBINTI-TARG, JUDETUL IALOMITA.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, Str. Mihai Viteazu, 1, Slobozia, Ialomita si la adresa titularului din Judetul Ilfov, comuna Stefanestii de Jos, satul Stefanestii de Jos, Str. Busteni, nr.7, in zilele lucratoare, intre orele 9.00-13.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita.

ANUNT PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

(TITULARUL PROIECTULUI)

REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMÂNIA SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de ernitere a acordului de mediu pentru proiectul:

"CONSTRUIRE MAGAZIN ”PENNY MARKET” ȘI MAGAZIN CU PRODUSE DIN CARNE ȘI BRÂNZETURI PARTER, ACCESURI AUTO, AMENAJĂRI EXTERIOARE, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, RECLAME PE FAȚADE ȘI PARCARE, TOTEM PUBLICITAR, ÎMPREJMUIRE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER", amplasat in judetul Braila, Orasul Ianca, Calea Brailei, nr.9A, T39, P300/2, LOT 2.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila - municipiul Braila, Bd. Independentei nr.16, Bl. B5 si la adresa titularului din Judetul Ilfov, comuna Stefanestii de Jos, satul Stefanestii de Jos, Str. Busteni, nr.7, in zilele lucratoare, intre orele 9.00-13.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila.

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMÂNIA S.R.L.

REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMÂNIA SRL PRIN PANAIT IRINA-GABRIELA, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul:


“CONSTRUIRE MAGAZIN ”PENNY MARKET” ȘI MAGAZIN CU PRODUSE DIN CARNE ȘI BRÂNZETURI PARTER, ACCESURI AUTO, AMENAJĂRI EXTERIOARE, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, RECLAME PE FAȚADE ȘI PARCARE, TOTEM PUBLICITAR, ÎMPREJMUIRE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER” ,


amplasat în județul Constanța, municipiul Constanța, zona intersecției str. Ion Luca Caragiale cu str. Eliberării, lot 1.


Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Constanța din municipiul Constanța, str. Unirii nr. 23, jud. Constanța, în zilele de luni-vineri intre orele 9:00 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmct.anpm.ro.


Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Constanța.