1. home
  2. Principiile PENNY

Principiile după care ne ghidăm

Responsabilitate față de riscuri

REWE România este expusă la diferite riscuri economice, precum riscuri logistice, evoluția prețurilor, legi și prevederi cu timpi de reacție scurți uneori. Un sistem unitar de management al riscurilor combate cu succes acest potențial de risc și asigură oportunități pe termen lung. Riscurile sunt clasificate, standardizate, raportate și evaluate, pentru a avea o viziune cât mai clară asupra business-ului și imaginii grupului.  

Raportare directă

Oportunitățile și riscurile nu sunt stabilite la nivel de grup, ci sunt specifice fiecărei țări. Astfel, am inclus dispoziții obligatorii care prevăd ca riscurile semnificative identificate, noi sau existente, ce pot avea un impact material, să fie raportate la timp și direct către management. Dispozițiile acoperă și orice schimbări în evoluția și creșterea probabilității de producere a riscurilor identificate. Întocmim și actualizăm evaluarea riscurilor ținând cont de circumstanțele existente sau care pot fi prevăzute în mod realist.

Acțiuni responsabile

Grupul REWE a definit valori fundamentale, norme de conduită, Ghidul pentru economie sustenabilă, precum și diverse ghiduri specifice materiilor prime, pentru a ancora modul de acționare responsabil în organizație și mai departe în lanțurile de aprovizionare aplicate și în România.

Instrumente moderne pentru evaluarea și gestionarea riscurilor

          Un proces uniform de gestionare a riscurilor la nivel de grup sub forma unei autoevaluări este implementat în cadrul grupului REWE, ca parte a unei Abordări Guvernanță, Risc și Conformitate (GRC) pentru identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor cu focus pe componentele „antitrust” și „corupție”, precum și alte riscuri de conformitate și pentru îmbunătățirea continuă a programului de conformitate. Riscurile de conformitate sunt identificate și evaluate prin intermediul instrumentului software Risk to chance „R2C”.


         Riscurile de conformitate sunt definite drept riscuri de operare comercială, a căror apariție atrage nu numai un impact monetar și/sau reputațional negativ, ci și consecințe juridice sub formă de infracțiuni penale și/sau administrative. Nu există un prag de materialitate pentru riscurile de conformitate și de aceea, acestea trebuie întotdeauna identificate, evaluate, remediate sau gestionate.


         În cursul analizei riscurilor de conformitate, se face o distincție între evaluarea sistematică a celor 16 riscuri focus pe conformare în cadrul categoriilor de risc „corupție” și „antitrust” și evaluarea individuală a altor riscuri de conformare. Conform procedurii de evaluare definită de Central Unit Governance & Compliance, evaluarea riscurilor focusate pe conformare a fost realizată în mod unitar de către conducerea entităților Grupului REWE. Evaluarea altor riscuri de conformare poate fi realizată de toate departamentele definite în R2C.


         În 2019, în urma procedurii de evaluare anuală a riscurilor, au fost identificate 45 de riscuri aferente operațiunilor din România, dintre care șase sunt legate de corupție. În 2019, PENNY nu a fost implicat în niciun incident sau caz legal de corupție.

AFILIERI

         REWE Group și-a menținut participarea în Supply Chain Initiative (SCI) pe parcursul anului 2019. SCI este o inițiativă comună lansată de mai multe asociații la nivelul UE cu scopul de a promova practicile corecte de business în lanțul de aprovizionare, ca bază pentru tranzacțiile comerciale. În România, am continuat să susținem organizații care promovează inițiativele noastre privind sustenabilitatea și prin menținerea parteneriatelor și afilierilor noastre.

ASOCIAȚII

ȘCOLI PARTENERE

         La sfârșitul anului 2019 aveam parteneriate cu 39 de școli și un total de 1.300 de practicanți care au colaborat cu noi, în cadrul parteneriatelor create cu școlile din România pentru a atrage tineri în compania noastră. În 2019, am sărbătorit doi ani de parteneriate cu liceele. Scopul parteneriatelor noastre este de a ghida tinerii în alegerea uni cariere, a le oferi informațiile necesare luării unei decizii și facilitatea unei experiențe concrete pe piața muncii.

         În plus, am creat un parteneriat de practică în departamentele noastre alături de Academia de Studii Economice (ASE) București, la care au participat șapte studenți, împărțiți astfel: doi în departamentul  Contabilitate, doi în departamentul Controlling și trei în cel de Marketing.

 

          Fiecare student a fost implicat într-un proiect alături de echipa și managerul departamentului. Studenții au lucrat la proiecte create special pentru ei de către managerii departamentelor implicate. Rata de succes a fiecarui student, pe fiecare proiect a fost calculată în functie de gradul de implicare și de procentul realizat spre a fi finalizat. Programul de lucru a fost de 4h/zi , de la 09:00 la 13:00. 


         Fiecare departament a desemnat un mentor care a urmărit activitatea studenților în practică. Departamentul HR a asigurat coordonarea proiectului, iar, la finalul stagiului de practică, proiectele au fost evaluate și fiecare student a primit o bursă. Studenții care au îndeplinit 100% obiectivul proiectului și au avut 100% prezență, au primit burse private în cuantum de 4.000 RON.

ETICĂ ȘI INTEGRITATE

         Integritatea și corectitudinea în activitățile de business și în interacțiunea cu ceilalți sunt principii fundamentale stipulate în Codul de conduită al REWE Group. Aceste principii se aplică și tuturor celor care desfășoară activități în numele companiei noastre. 

         PENNY a adoptat Codul de conduită al REWE Group care guvernează comportamentul tuturor angajaților și managerilor și a dezvoltat proceduri interne și un sistem de conformare care îi reflectă valorile, principiile și normele de conduită.

În 2019, Codul de Conduită a fost revizuit, iar printre schimbările aduse se numără:

Capitolul  “Corupție“: creșterea conștientizării cu privire la principiile generale de prevenire a corupției, în special față de funcționarii publici, și a interdicției de a cere beneficii sau favoruri
Capitolul „Sfaturi în procesul de gestionare a conformării”: se doreste încurajarea tuturor angajaților de a contribui cu sfaturi și raportări privind conformitatea, prezentarea abstractă a consecințelor neconformării precum și posibilitatea de a transmite aceste raportări  în mod anonim
Capitolul “Sustenabilitate“: un capitol nou introdus prin care se dorește ca toți angajații să fie informați, să respecte și să promoveze obiectivele de sustenabilitate ale grupului REWE

         Ne ascultăm întotdeauna angajații care raportează eventualele incidente de conformare, și investigăm orice problemă prin interviuri și verificări interne, iar in 2019 nu a existat niciun caz confirmat de neconformare.

         REWE Group a adoptat un sistem anti-corupție în 2007, iar în 2010 a creat o structură autonomă și descentralizată dedicată în întregime conformității. În România, PENNY s-a aliniat cerințelor impuse de grup și urmează un sistem de management al conformității, în responsabilitatea Ofițerului de Conformitate local și a celui cu autoritate administrativ autonomă numit de grup.

        Ofițerul de Conformitate analizează toate sesizările primite referitoare la conformitate în mod confidențial, indiferent de modul în care au fost raportate. Un instrument intern de raportare este de asemenea pus la dispoziție. Măsurăm și gestionăm oportunitățile ca parte din planificarea noastră operațională și strategică periodică.

  • Politica anti-corupție: Nu tolerăm nicio formă de corupție, mită sau șantaj. Pentru a evita conflictele de interes și situațiile dezavantajoase pentru noi sau partenerii noștri, înlăturăm orice interes personal din operațiunile de business. Niciun contract sau relație de business nu poate fi folosită în beneficiul personal sau al unei terțe părți.
  • Corectitudinea competițională: Susținem competiția corectă și ne alegem partenerii contractuali pe baza calității, prețului și potrivirii serviciilor acestora cu nevoile noastre. Orice înțelegere sau schimb de informații către sau între competitori în privința prețurilor și termenilor și condițiilor furnizorilor sunt interzise.

         Obiectivul Sistemului de management al conformității (SMC) al grupului REWE este de a preveni încălcarea reglementărilor legale și interne și de a evita, astfel, eventualele daune aduse companiei.  În același timp, acest sistem reglementează răspunderea personală a organelor de conducere ale companiei și a angajaților. Pentru realizarea acestui obiectiv, am implementat un program de conformitate care cuprinde o varietate de măsuri preventive, cum ar fi desfășurarea evaluărilor de riscuri, instruirile și consilierea.

         Încălcarea prevederilor legale sau a reglementărilor interne, în special în materie de corupție, pot fi notificate Ofițerului de conformitate responsabil prin intermediul unui sistem de informare valabil la nivel de concern. Acesta acceptă indicii de la toți angajații grupului REWE din Austria sau terți care argumentează suspiciunile unor astfel de încălcări.

         Managementul PENNY România este responsabil de asigurarea conformării și toți angajații primesc instruire cu privire la regulile procedurale și de conformare, cel puțin o dată pe an.

         În 2019, am colaborat cu 75 noi furnizori comerciali, iar clauza anti-corupție a fost semnată de aceștia în procent de 100%, asumându-și obligativitatea conformării cu cerințele noastre, la nivelul procedurilor de licitație și a politicii noastre anti-corupție.

Clienții noștri au la dispoziție o linie telefonică pe care o pot regăsi pe website pentru a se informa referitor la aspectele de conformare.